Registrera dokument
Samtycke om deltagande i forskningsstudien -Att förebygga och hantera självskadebeteende i skolor-
Information
INFORMATION TILL F√ĖR√ĄLDRAR

Studie i att förebygga och hantera självskadebeteende i skolor

Bakgrund och syfte
Du får den här informationen eftersom ditt barns skola har valt att delta i en hälsofrämjande preventionsinsats för årskurs 7 och 8, i samarbete med Linköpings universitet. I projektet ingår både universella och riktade insatser i form av webutbildning till lärare och föräldrar, fördjupad utbildning till viss skolpersonal, samt en hälsofrämjande klassrumsintervention som riktar sig till ungdomarna i skolan. Vissa ungdomar och föräldrar kommer även erbjudas möjligheten att delta i färdighetsträning i känsloreglering. Vi vill undersöka om dessa insatser kan öka välmående och psykisk hälsa hos ungdomar, öka hjälpsökande beteende, samt minska självskadebeteende och stigma, liksom leda till ökad kunskap och förbättra bemötande av ungdomar.

Hur går studien till?
Tillsammans med sina klasskamrater kommer ditt barn att få en hälsofrämjande intervention som ges i klassrummet av medarbetare i projektet på skoltid. Den ges vid fem tillfällen under en lektion (en timme) en gång i veckan. I interventionen kommer ditt barn på ett lättsamt sätt samtala om och lära sig om psykisk hälsa i vardagen. Det kan handla om till exempel humörsvängningar, relationer med kompisar och vuxna, ledsamhetskänslor eller stress. En extra session kommer att handla om självskadebeteende och den tar också en timme att genomföra. Ditt barn kommer att få fylla i frågeformulär digitalt via sin e-post före och efter den hälsofrämjande klassrumsinterventionen, liksom vid uppföljningar efter 6, 12 och 18 månader. Det tar ca 20 minuter att fylla i formulären. Det gör vi för att vi ska kunna utvärdera om insatsen är hjälpsam. Samtidigt kommer du som föräldrar och ungdomens lärare erbjudas webutbildning för att öka kunskapen om psykisk hälsa och självskadebeteende. Utbildningen till föräldrar ges digitalt online och tar en knapp timme. Du som förälder kommer även att få svara på några frågor i en digital enkät via din e-post adress före och efter utbildningen, liksom vid uppföljningar efter 6, 12 och 18 månader i utvärderingssyfte. Viss skolpersonal kommer också få en fördjupad utbildning inom ämnet. Ett av frågeformulären som ditt barn fyller i handlar om känslor. Om ditt barn får höga poäng på det formuläret kan ditt barn och du få erbjudande om att tillsammans delta i en färdighetsträning som syftar till att hjälpa barnet hantera känslor. Det är helt frivilligt att delta. Det är viktigt för oss att veta hur du tycker att det varit att delta i studien. Du som förälder kan därför komma att bli kontaktad med en fråga om att delta i en intervju om dina upplevelser av att ha deltagit i studien. Intervjuerna genomförs i grupp tillsammans med andra föräldrar och spelas in med ljudupptagning. Det är helt frivilligt att delta i intervjun och den tar ca 45 minuter att genomföra. För att ditt barn ska få delta i forskningsstudien behöver barnets båda vårdnadshavare ge sitt samtycke om barnet är under 15 år.

Vilka är riskerna?
Det finns inga risker med att delta i studien.

Finns det några fördelar?
En fördel kan vara att du får mer kunskap och lär dig mer om psykisk hälsa och självskadebeteende och hur detta kan bemötas och var man kan söka hjälp.

Hantering av data och sekretess
Under studien kommer dina personuppgifter och resultat fr√•n fr√•geformul√§r och intervju att samlas in. Dina uppgifter fr√•n studien kommer att lagras i ett register och databehandlas. √Ąndam√•let med detta register √§r forskning, d√§rmed √§r allm√§nt intresse den r√§ttsliga grunden f√∂r hantering av personuppgifter. Om du samtycker till att delta i studien samtycker du ocks√• till att personuppgifterna behandlas. Dina personuppgifter och √∂vriga resultat f√∂rvaras tills vidare och behandlas s√• att inte obeh√∂riga kan ta del av dem. All data kodas direkt vid insamlingen och i publikationer redovisas resultaten i kodad form p√• gruppniv√•, inga enskilda individer kan k√§nnas igen. Kodnyckeln f√∂rvaras hos studieledaren. All data kommer att lagras p√• datorer som √§r l√∂senordsskyddade. Data sparas i 10 √•r. Uppgifterna hanteras enligt Dataskyddsf√∂rordningen, GDPR (EU 2016/679) och du har r√§tt att f√• veta vilka uppgifter som samlas in om dig, beg√§ra r√§ttelse vid eventuella felaktigheter eller beg√§ra begr√§nsning/borttagning av uppgifter. Link√∂pings universitet √§r ansvarigt f√∂r behandlingen av personuppgifter f√∂r denna studie. Du kan v√§nda dig till adj universitetslektor Maria Zetterqvist (maria.zetterqvist@liu.se) om du √∂nskar utdrag √∂ver de personuppgifter som finns registrerade p√• dig eller hj√§lp med eventuell r√§ttelse. Dataskyddsombudet g√•r att n√• p√• dataskyddsombud@liu.se. Om du vill l√§mna in ett klagom√•l ang√•ende behandlingen av dina personuppgifter s√• kan du v√§nda dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som √§r tillsynsmyndighet f√∂r dataskyddsf√∂rordningen.

Hur får jag information om studiens resultat?
När studien är klar kommer informationen att presenteras i vetenskapliga tidskrifter och på vetenskapliga konferenser, samt via vår hemsida. Det tar oftast 1-2 år efter det att studien är avslutad innan den publiceras. Du kommer inte automatiskt få en kopia av artikeln, men du är välkommen att höra av dig om du är intresserad och få en kopia när rapporten är färdig.

Försäkring
Som skolelev är ditt barn försäkrat genom skolan.

Frivillighet
Ditt barns och ditt deltagande i denna studie är helt frivilligt. Ditt barn och du kan avbryta när som helst under studiens gång utan att ange något skäl till detta.

Om du önskar ytterligare information kan du kontakta:
Forskningssjuksköterska Anna Roth, anna.roth@regionostergotland.se, 010-103 05 62 Forskningssjuksköterska Lisa Engberg, lisa.engberg@regionostergotland.se, 010- 103 09 26 Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Ansvarig forskare
Docent Maria Zetterqvist, maria.zetterqvist@liu.se Barn- och ungdomspsykiatrin Centrum för Social och Affektiv Neurovetenskap (CSAN), Institutionen för Kliniska och Biomedicinska Vetenskaper, (BKV), Linköpings universitet.
Personuppgifter
1. Fyll i formuläret och klicka på Registrera.
2. Du får en länk till signering via e-post. Länken syns också här på sidan.
3. Följ länken och signera dokumentet med Bank-ID.
Mitt namn *
Mitt personnummer *
För godkännande med BankID
Min e-post *
Ett mail med länk till samtycket för godkännande kommer skickas till angiven adress.
Ensam vårdnadshavare
Barnets uppgifter
Namn
Barnets personnummer
Skola
Klass
E-post
Mitt deltagande
Jag accepterar att: delta i forskningsstudien "Att förebygga och hantera självskadebeteende" i skolor och har förstått att mitt deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan någon förklaring. Jag deltar i en webutbildning och svarar på frågor före och efter utbildningen och är medveten om att jag kan komma att kontaktas med erbjudande om att delta i färdighetsträning för känsloreglering, liksom en intervju om mina upplevelser.
Mitt godkännande
Mitt barns deltagande
Jag accepterar att: mitt barn deltar i forskningsstudien "Att förebygga och hantera självskadebeteende i skolor" och har förstått att mitt barns deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan någon förklaring. Mitt barn deltar i klassrumsinterventionen, svarar på frågor före och efter interventionen och kan kontaktas med erbjudande om att delta i färdighetsträning för känsloreglering, liksom en intervju om sina upplevelser.
Mitt godkännande åt mitt barn
Registrera